Kosthold

De fleste livsstilssykdommer er knyttet til hvordan og hva vi spiser.
Vi tilbyr individuell kostholdsveiledning. Her kan du komme og snakke om alt fra kostholdsvaner til vektproblematikk og mage- og tarmplager.  
Vår visjon er å gi deg inspirasjon til en bedre hverdag med økt energi og livsglede.  

Få veiledning innen:
• Sunnere livsstil
• Vektnedgang
• Kosthold  
• Matallergier
• Intolleranser
• Få oppfølging og veiledning under veis.
• Få økt forståelse og kunnskap om hvordan kosthold, fysisk aktivitet og stress påvirker din helse.  

Ned i vekt med Eurodiet-Metoden
Eurodiet er en medisinsk diett for behandling av overvekt og fedme. Eurodiet er en diett spesielt utviklet for behandling av overvekt og fedme hos personer som har en BMI >30, eller >27 og følgesykdommer som diabetes 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer etc. Dietten er svært effektiv for en trygg og sikker vektreduksjon og sammen med meg som behandler. Alle aspekter ved vektreduksjon og helse ivaretaes ved en livsstilsendring. Dietten har 4 faser og er basert på mye grønnsaker, proteiner, mineraler og næringsrike Eurodiet produkter i de to første fasene. Vi legger opp til en gradvis innføring av sunne matvarer i et balansert lavglycemisk kosthold i fase 3. I fase 4 innarbeides nye kostvaner basert på et typisk middelhavskosthold, som store medisinske studier viser å ha best forebyggende effekt på typiske livsstilssykdommer.